• test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • test
 • Centar Bečeja, Akcija "Da zaživi centar sivi!" Leto 2011.
 • Godišnja Skupština Bečejskog Udruženja Mladih 2011.
 • Centar Bečeja Zima 2011.
 • Koalicija za nadzor javnih finansija: "Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije"
 • Obuka omladinskih lidera "Pokreni Mehanizam!"
 • Godišnja Skupština NAPORa
 • Humanitarna akcija: "Uskršnji BUM!"

BUM član KOALICIJE

BUM član NAPORa

BUM član FLAREa

BUM član ACRIMAe

BUM član OSMEHa

osmeh

bumkorupcijacikkkepOKRUGLI STO: "Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije"

Poštovani, Pozivamo Vas na prezentaciju nacrta Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije koji će biti predložen lokalnoj samoupravi na razmatranje i usvajanje. Prezentacija će se održati u Velikoj sali opštine Bečej, u petak 9. marta 2012. godine sa početkom u 13 časova.

Nacrt Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije nastao je u okviru projekta „Za održive antikorupcijske politike: lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije“. Pilot programi se realizuju u Topličkom, Pirotskom, Zaječarskom, Kolubarskom, Zlatiborskom i Južnobačkom okrugu. Realizaciju projekta podržala je Delegacija EU u republici Srbiji i Međunarodni centar Ulof Palme.

Nacrt će predstaviti dr Miroslav Prokopijević – naučni savetnik na Institutu za evropske studije iz Beograda, dipl. pravnik Dragan Dobrašinović iz Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava i Aleksandar Đekić iz Bečejskog udruženja mladih. Govornici su članovi Koalicije za nadzor javnih finansija www.nadzor.org.rs

Bečejsko udruženje mladih Vas poziva da prisustvujete okruglom stolu kako bi svojim integritetom i iskustvom doprineli kvalitetu diskusije. Samo zajedničkim naporima, podizanjem svesti građana i učešćem donosilaca odluka možemo dopirneti suzbijanju korupcije koja je postala svakodnevnica kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. Usvajanjem i sprovođenjem Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije pravimo prvi mali korak napred ka sistematskom suzbijanju korupcije i povećanju transparentnosti u javnim finansijama.

 


POZIVNO PISMO MOŽETE PREUZETI OVDE

•Dodaj komentar•


•Sigurnosni kod•
•Osveži•

•Informacije profila•

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.090 seconds, 3.34 MB
Application afterRoute: 0.127 seconds, 4.33 MB
Application afterDispatch: 0.296 seconds, 8.35 MB
Application afterRender: 0.530 seconds, 10.77 MB

•Iskorišćenost memorije•

11363904

•21 upita zabeleženo•

 1. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 2. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,11,17,14,18,19,41,3,20,21,40,22,23,30,12,43,31,2,27,13,5,6,7,8,9,42,38,34,35,36,28,32,29,37)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 3. SELECT *
    FROM jos_jcomments_settings

    WHERE lang = 'sr-YU'
 4. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 12)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 5. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 85
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2016-10-25 18:59:29' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2016-10-25 18:59:29' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 6. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(85)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 7. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(85)
     
    AND jf_content.reference_table='users'
 8. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='85'
 9. SELECT a.id, a.sectionid, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.id = 85
 10. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(85)
     
    AND jf_content.reference_table='content'
 11. SELECT COUNT(*)

    FROM jos_jcomments

    WHERE object_id = 85

    AND object_group = 'com_content'

    AND published = 1

    AND lang = 'sr-YU'
 12. SELECT params
    FROM jos_components AS c
    WHERE c.OPTION='com_widgetkit'
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 12 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(31,54,1,32,63,73,61,60,62,59,75)
     
    AND jf_content.reference_table='modules'
 15. SELECT *
    FROM jos_widgetkit_widget
    WHERE id=1
 16. SELECT *
    FROM jos_languages
    WHERE active=1
    ORDER BY ordering
 17. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(3,2,1)
     
    AND jf_content.reference_table='languages'
 18. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1  
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 19. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=3
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(1,11,17,14,18,19,41,3,20,21,40,22,23,30,12,43,31,2,27,13,5,6,7,8,9,42,38,34,35,36,28,32,29,37)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 20. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=2
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(12)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'
 21. SELECT jf_content.reference_field, jf_content.VALUE, jf_content.reference_id, jf_content.original_value

    FROM jos_jf_content AS jf_content

    WHERE jf_content.language_id=1
         
    AND jf_content.published=1
     
    AND jf_content.reference_id IN(12)
     
    AND jf_content.reference_table='menu'

•Učitane jezičke datoteke•

??Untranslated Strings Diagnostic??

EN	::plgContentTrendySocialShare()	[:]
EN	::plgContentTrendySocialShare()	[:]
POST TO GOOGLE BUZZ	::plgContentTrendySocialShare()	[:]
POST TO GOOGLE BUZZ	::plgContentTrendySocialShare()	[:]
UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]

??Untranslated Strings Designer??


# ??Unknown file??

EN=en
POST TO GOOGLE BUZZ=Post To Google Buzz
UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic